Blogi

Hämeenlinna – työpaikkoja kaikille ihmisryhmille

Hämeenlinnan on oltava reilu työnantaja kaikille työntekijöille. Tavallisten työntekijöiden työhyvinvoinnista on pidettävä huolta, jotta vältetään sairauspoissaolot ja pystytään myös pitämään työntekijät tyytyväisinä työoloihinsa.

Kunnalla on myös vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista. Työttömyys voi olla iso taakka, varsinkin jos on työhaluja löytyy, mutta töitä ei kuitenkaan kykene tekemään siinä määrin, että voisi kilpailla samoista työpaikoista täystyökykyisten kanssa. Tästä seuraa pahenevaa työkyvyttömyyttä, syrjäytymistä ja toisaalta yhteiskunnalle lisäkuluja, jotka olisi vältettävissä.

Terveydentila tai henkinen kunto voi estää täysipäiväisen työskentelyn. Vaikka osa-aikainen työskentely olisikin mahdollista, ei osa-aikaisia paikkoja ole kovinkaan paljoa tarjolla. Siispä vaikka osa-aikainen työskentely olisi polku kohti täystyökykyä, niin siihen ei ole käytännössä mahdollisuuksia.

Puuttuva tai vailinainen kielitaito estää tehokkaasti työnsaannin, vaikka tehtävä ei edes vaatisi juuri kielitaitoa. Työnhakuprosessi voi olla kielitaidottomalle mahdoton prosessi käydä läpi. Kielikurssit auttavat peruskielitaidon löytämisessä, mutta kurssit kestävät vain rajallisen ajan ja käytännön kielitaidon oppii vain kieltä käyttämällä. Työelämä olisi oiva paikka tälle. Kuitenkin mikäli kielitaito rapistuu, ruokkii se jälleen syrjäytymistä ja estää hyvän kotoutumisen.

Työelämän rakennemuutokset voivat realisoitua jonkin kohdalla pahimman mukaan. Työttömyysjaksosta tulee pitkä, minkä jälkeen on hankala työllistyä ja päästä mukaan työelämään. Myös tällöin tarvitaan mahdollisesti tukea matkalla työkykyisyyteen.

Hämeenlinnan on mahdollisuuksien mukaan tarjottava erilaisia työtehtäviä myös sellaisille, joiden työkyky on alentunut, olipa syy terveydentilassa, henkisessä kyvykkyydessä, kielitaidossa tai pitkässä työttömyysjaksossa. Osassa tapauksia kustannukset ovat vain tilapäisiä, kun työkyky kohenee ja tarve tukiin vähenee. Inhimillisellä mittarilla mitaten, on tuotto moninkertaista.

 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>