Blogi

Yksityistämisestä ja kilpailutuksista

Minulla ei ole erityisen vahvaa kantaa yksityistämiseen. Puolesta tai vastaan. Asia on tapauskohtainen, joissain asioissa yksityistäminen voi kannattaa, joissain asioissa se voi olla kannattamatonta. Loppujen lopuksi yksityistämisen hyödyt ovat monesti laskettavissa. Taloudelliset kustannukset on helppo laskea (jälkikäteen) ja samoin laadulle voidaan asettaa laskettavia mittareita. Tällöin voidaan havaita, että oliko yksityistäminen kannattavaa vai ei. Jos yksityistäminen tehdään oikein, pitäisi nämä kustannukset ja laatuvaatimukset olla tiedossa jo ennen yksityistämisen loppuunsaattamista. Laskelmat on siis saatava tehtyä oikein ennen yksityistämistä ja myös huolehdittava, että samoja laskelmia ei tee sama yritys, joka sitten saa palvelun hoidettavaksi. Siinä on selkeä eturistiriita.

Julkiset hankinnat, olipa kyse palveluista tai tavaroista tai esim rakennuksesta, tulee kilpailuttaa, kun ne ylittävät tietyn summan. Kilpailutuksen tarkoituksena on huolehtia siitä, että edullisin tarjous tulee valituksi ja ennen kaikkea se, että käytettäessä julkisia varoja tulee niiden käytön myös olla avointa. Edullisin ei tarkoita läheskään aina hinnaltaan halvinta, mutta myös sellaista, joka täyttää laatuvaatimukset riittävän hyvin. Kilpailutus on aikaavievää ja se vaatii myös työpanosta. Huonosti valmisteltu kilpailutus ei anna haluttuja tuloksia (näistä kulkee aina erilaisia kaupunkilegendoja aina siivouksesta, johon ei kuulunut pöytien pyyhkiminen, sillä tilaaja ei ollut sitä erikseen maininnut), kustannukset kasvavat odottamatta tai sitten kilpailutus päätyy markkinaoikeuteen (sitä muuten ei aina voi huolellisuudesta huolimattakaan välttää). Kilpailutus vaatii ammattitaitoa ja kokemusta, joten kaupunkien on pidettävä huoli, että kilpailutusosaajia löytyy kunnan palveluksesta, ja siitä, että kilpailutusten tekemiseen.

Yksityistämistä punnittaessa kannattaa huomioida useampia seikkoja, joista osa on listattu alla:

  • Yksityistettäessä tie on usein yksisuuntainen. Vaikka yksityistämisiä tapahtuu koko ajan, harvemmin palvelut enää palaavat julkiseksi.
  • Mikäli yksityistäminen tehdään yhtiöittämällä kaupungin toimintoja, on työntekijöiden työsuhteeseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Yrityisten työehdot ovat poikkeavia suhteessa kunnallisiin virkamiehiin. Jos jostain eduista joutuu luopumaan, tulee se kompensoida palkassa tai joissain muissa eduissa.
  • On tehtäviä, joita ei voi hoitaa kuin virkamies. Näitä ovat sellaiset, joissa käytetään julkista valtaa, kuten esimerkiksi määrätään henkilö pakkohoitoon.
  • Yksityinen yritys ei joudu kilpailuttamaan hankintojaan (ellei se itse niin päätä tehdä). Tällöin se toki voi toimia nopeammin kuin kilpailutuksen tekevä kunta, mutta silloin myöskään rahan käyttö ja kriteerit eivät ole avoimia, eikä niitä voi läheskään yhtä hyvin valvoa kuin kunnallista toimijaa.
  • Yksityisen yrityksen päätöksenteko ei ota huomioon kuntademokratiaa. Kuntalaiset eivät voi vaikuttaa läheskään yhtä hyvin vaikuttaa palvelun linjoihin yksityisellä puolella. Kunnallinen hankinta on alisteista kunnalliselle päätöksenteolle, jolloin valtuusto pystyy valvomaan ja tarvittaessa vaikuttamaan toimintaan.
  • Julkisen palvelun ei tarvitse tuottaa voittoa. Voiton tavoitteleminen ei välttämättä ole ristiriidassa laadukkaan ja edullisen palvelun tarjoamisen kanssa, mutta yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Jos yritys tekee tehtävänsä moitteeta, niin mikäs siinä sitten, mutta jos se tarkoittaa palvelun hinnan nousua tai laadun kärsimistä, tulee yksityistämistä välttää.
  • Yksityistäessä voidaan käyttää vain laillisia kriteereitä palveluntarjoajaa valittaessa. Siispä esimerkiksi veroparatiisien käyttöä ei voida nykyisen hankintalain nojalla käyttää estävänä kriteerinä. Julkisella puolella ei vastaavia moraalisia ongelmia niinkään tule vastaan.

Kuten alussa totesin, ei minulla ole erityisiä ideologisia perusteita yksityistämisen puolesta tai vastaan. Julkisilla palveluilla on mielestäni monessa asiassa lukuisia hyviä puolia, mutta niin on yksityisilläkin. Molemmilla on myös omat huonot puolensa. Jos minut valitaan valtuustoon harkitsen yksityistämiskysymykset tilannekohtaisesti tiedetyt faktat punniten.

 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>