Blogi

Vaaliteemat

Polkupyöräilyn on oltava varteenotettava liikkumismuoto Hämeenlinnassa

Polkupyörä on kätevä väline alle kymmenen kilometrin matkoilla ja vähän pidemmilläkin, mikäli pyöräily sujuu kitkattomasti liikenteessä. Pyöräily parantaa kuntoa ja on saasteeton liikkumismuoto. Siksi kunnan on turvattava polkupyöräilyn edellytykset niin keskustassa kuin etäämpänäkin.

Jos polkupyöräily on tehty vaikeaksi tai pahimmillaan vaaralliseksi, ei kenenkään voida olettaa helposti valitsevan pyörää liikennevälineekseen. Jos työmatkat ovat täynnä kadunpuolenvaihtoja ja autotielläajoa, on monen ymmärrettävästi helpompaa ja miellyttävämpää hyptä autoon. Tämän vuoksi on liikennesuunnittelun lähdettävä liikkeelle kevyen liikenteen ehdoilla. Suunnittelun on alettava jo asuinalueita suunnitellessa ja rakennettaessa. Pyöräilyn on oltava turvallista kaikkialla, mutta erityisesti koulureiteillä ja siellä, missä lapset ja nuoriso liikkuu. Jos pyöräily on koko lapsuus- ja nuoruusiän vierasta ja vaarallista, on pyörän päälle hyppääminen vierasta aikuisenakin.

Pyöräilyn on oltava mahdollista myös talvella. Tämä edellyttää, että kevyenliikenteenväylät aurataan ennen työpäivän alkua ja pidetään myös huoli siitä, että jokaisen tienylityskohdan kulmalla ei ole erillistä lumivallia, josta ei pääse yli edes jalkaisin.

Hämeenlinnan on oltava reily työnantaja

Kunnallisella puolella on jatkuva niukkuuden aikakausi. Kunta ei välttämättä pysty tarjoamaan samanlaista palkkausta ja työsuhde-etuja kuin yksityinen puoli. Aiemmin kunnat pystyivät tarjoamaan sentään vakituisen työpaikan, mutta nykyisin luvassa on pätkätöitä ja epävarmuutta työn jatkuvuudesta. Monesti ollaan pakkoraossa: Tehtävät on pakko hoitaa, mutta varaa ei ole muuhun kuin määräaikaiseen työsuhteeseen.

Henkilöstön vähyys vaikuttaa myös työn määrään. Lakisääteisien tehtävien määrä pikemminkin kasvaa kuin vähenee, joten pahimmassa tapauksessa henkilöstön vähentyessä lisääntyy työn määrä ihan absoluuttisestikin, ei pelkästään suhteellisesti. Siispä on pidettävä huoli ainakin siitä, että sijaisjärjestelyt ovat kunnossa, jolloin työntekijän poissaolo ei kasaannu muiden jo kiireisiin kalentereihin.

On erityisesti ehkäistävä työuupumusta, sillä se aiheuttaa pitkiä poissaoloja ja pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen. Tähän keinoina on esimerkiksi riittävät työterveyshuollon palvelut ja virkistystoiminta. Hämeenlinna voi tarjota työntekijöilleen omia vapaa-ajanpalveluitaan. Esimerkiksi erilaisia liikuntamahdollisuuksia tai teatterilippuja.

 

Hämeenlinnan on oltava avoin päätöksenteossa

Päätöksenteon on oltava avointa ja demokraattista. Kuntalaisten on päästävä osallistumaan asioiden valmisteluun ja toteutukseen kaikissa vaiheissa. On hyödynnettävä erilaisia osallistumisen menetelmiä: niin kaupunginosien tupailtoja kuin internetin vuorovaikutteisia palveluita. On erityisesti tuettava kaupunkilaisten mahdollisuuksia tehdä erilaisia kuntalaisaloitteita. Tällä tavoin jokainen voi osallistua oman asuinympäristön parantamiseen.

Myös kunnallisten yhtiöiden päätöksenteko on alistettava demokraattiselle valvonnalle. Kaupungin omistamien yhtiöiden tulee toimia julkisesti ja kestävästi, vaikka olisivatkin yrityksiä.

Isoista asioista, kuten kuntaliitoksista, on järjestettävä kansanäänestys.